La Cambra de Comerç de Manresa reivindica el seu paper en la dinamització econòmica de la comarca del Bages fent balanç dels diferents projectes en què ha treballat al llarg del 2016 i presentant les principals línies de treball per al 2017. La Cambra, a l’espera que la nova llei catalana de Cambres acabi de definir el marc legal per aquestes institucions, aposta per exercir de manera activa una funció de lobby en defensa dels interessos generals de les empreses del territori, aglutinar esforços amb altres entitats i liderar la veu de la comarca assumint un paper d’interlocució davant de les diferents administracions.

Durant el 2016 la Cambra de Comerç de Manresa ha intervingut en alguns temes cabdals per a la comarca, dels quals destaquen:

  • Infraestructures. La Cambra és una de les principals veus de la comarca a l’hora de defensar i negociar una millora en les infraestructures. Les seves línies de treball durant el darrer any han estat la defensa del desdoblament total de la C-55 i l’alliberament del peatge de la C-16; la defensa de la construcció del Corredor del Mediterrani i la seva connexió amb el Bages i la millora de la línia de Renfe entre Manresa i Barcelona. En l’àmbit de les infraestructures, la Cambra també ha intervingut en la redacció de diferents plans urbanístics del territori i en la defensa d’uns polígons industrials de qualitat a la comarca.
  • Formació i educació. La Cambra ha apostat per la formació tècnica dels professionals del territori, esdevenint una peça clau en la creació del nou grau d’automoció a la UPC de Manresa i impulsant el creixement del Centre de Formació Pràctica, un referent al país en la formació de professionals del sector industrial.
  • Suma d’esforços amb altres entitats. La Cambra ha aglutinat inquietuds i demandes de diferents entitats a l’hora de defensar una rebaixa de l’IBI a la ciutat de Manresa. També ha liderat la Taula de la Construcció, ens en el que estan representats els principals agents del sector.

En l’àmbit del serveis, la Cambra col·labora estretament amb les empreses en temes com la internacionalització, el suport a l’emprenedoria, la dinamització comercial, la formació especialitzada per al sector empresarial i la gestió de tràmits amb organismes oficials.

Indústria i turisme, eixos del 2017

Per l’any 2017 la Cambra es proposa intensificar el treball en la promoció industrial i turística de la comarca, centrant les accions en els àmbits de les infraestructures, urbanisme i formació cap a aquest objectiu. Segons la Cambra, el Bages és una comarca clarament industrial, amb més d’un 35% del Valor Afegit Brut generat per aquest sector, però cal consolidar el seu potencial. Per això, cal dur a terme accions per millorar la competitivitat de les empreses del sector en àrees com la internacionalització i innovació, cooperació empresarial, logística, formació del personal, simplificació administrativa, planificació urbanística comarcal i cerca de sistemes de finançament alternatiu.

Pel que fa al turisme, la Cambra proposa endreçar l’oferta i la gestió dels actius turístics de la comarca, un cop s’ha assumit el turisme com un eix de futur per al territori. El projecte Manresa 2022 és un gran reclam però s’ha de considerar com el principi d’una estratègia turística a llarg termini i no com un objectiu final. La Cambra es proposa també implicar el comerç en aquesta estratègia turística i agrupar bona part de l’oferta comarcal, incloent-hi els sectors de l’hostaleria i l’oci.