La Cambra de Comerç de Manresa destinarà aquest any un total de 40.500 euros a ajudes directes a empreses que contractin joves menors de 30 anys, a través del Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE), cofinançat pel Fons Social Europeu, i que s’emmarca en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil del Ministeri de Treball i Seguretat Social. L’objectiu que s’ha marcat la Cambra és aconseguir una trentena de contractes laborals.

 

Les empreses rebran un ajut directe de 1.500 euros per cada contracte formalitzat. Aquests hauran de ser a temps complert i tenir una durada mínima de sis mesos. Els joves hauran d’estar prèviament donats d’alta al Sistema Nacional de Garantia Juvenil i haver finalitzat, almenys, la fase d’orientació vocacional del Pla de Capacitació, que contempla el Pla Integral de Qualificació (PICE) de les Cambres de Comerç.

 

Dades del PICE

Actualment, prop de 20.000 joves d’entre 16 i 29 anys de tot l’estat participen al Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE), dels quals més de 60 han rebut formació a la Cambra de Comerç de Manresa. Del total, prop de 15.000 joves ja han passat per la fase d’orientació vocacional, més de 5.700 ja han finalitzat la formació troncal (competències digitals, idiomes, habilitats socials) i més de 1.700 l’estan cursant. A més, més de 2.000 han acabat la formació específica i uns 500 l’estan realitzant.

Pel que fa a les empreses, ja s’han adherit al PICE un total de 1.178, ja que el programa contempla també beneficis per a elles, com són la possibilitat de contractar a joves qualificats professionalment i amb competències específiques en els llocs de treball que ofereixin, els incentius en els contractes de treball que realitzin, participar en un programa de millora social compromès amb l’ocupació i el futur dels joves del país i l’assessorament de les Cambres per a la millora de la competitivitat del seu negoci.

El Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE), dissenyat per la Cambra d’àmbit estatal i dut a terme per les diferents Cambres del territori va néixer amb l’objectiu d’ajudar a joves d’entre 16 i 29 anys, disposats no només a formar-se, sinó a rebre una formació professional que els capaciti i faciliti la seva incorporació al mercat de treball. A més, posa en contacte als participants amb empreses que necessitin ampliar plantilla, formant als joves segons els requisits del lloc de treball.

Les Cambres de Comerç actuen com a mediadors entre les empreses i els joves per augmentar les seves oportunitats laborals i posen a la seva disposició a un orientador laboral que es responsabilitza de guiar al jove durant el seu itinerari formatiu i apropar-lo a les empreses que demanin el seu perfil laboral.

Els joves poden inscriure’s al PICE anant directament a la Cambra de Comerç de Manresa. A partir d’aquest moment, un orientador es fa càrrec de la formació, qualificació i possible inserció del jove. Analtitza les seves competències, interessos i el grau de qualificació i elabora un perfil professional, derivant-lo posteriorment a un dels tres programes que composen el PICE: Capacitació, Mobilitat i Formació Dual. Cada pla està dissenyat per donar resposta a diferents perfils laborals, nivells de capacitació i competències.

Podeu consultar les bases dels ajuts al següent enllaç:

ajuts_PICE