Des de principis del 2015 formem part de la xarxa Enterprise Europe Network – EEN que ofereix a la petita i mitjana empresa (PIME) informació i assessorament en relació a les polítiques i oportunitats de negoci als països de la UE, així com assistència en processos de transferència tecnològica i accés a programes europeus de finançament, de recerca i desenvolupament i innovació (R+D+i).

Alguns dels serveis més destacats que ofereix la xarxa són:

 • Facilitar la recerca de possibles socis dins la UE per a l’empresa.
 • Resolució de consultes davant una acció comercial dins la UE.
 • Informació sobre actualitat europea (Notícies i legislació).
 • Oportunitats de negoci amb l’Administració Europea (Licitacions).
 • Publicacions d’estudis i estadístiques.
 • Informació sobre projectes de cooperació empresarial.

Per accedir als serveis de la xarxa EEN us heu de donar d’alta a http://een.ec.europa.eu/ S’adreça a empreses que volen fer negocis a Europa i a altres països que formen part de la xarxa EEN.

Un cop donats d’alta podreu accedir a l’apartat d’ofertes i demandes empresarials, consultar perfils d’empreses, oferir els vostres productes i serveis a possibles compradors europeus i interessar-vos per productes i serveis que ofereixen altres empreses.

 

Descripció

La Comissió Europea, des de la Direcció General d’Empresa i Indústria, ha posat en marxa la xarxa ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN).

La Xarxa EEN ofereix a la petita i mitjana empresa (PIME) informació i assessorament en relació a les polítiques i oportunitats de negoci als països de la UE, així com assistència en processos de transferència tecnològica i accés a programes europeus de finançament, de recerca i desenvolupament i innovació (R+D+i).

La Cambra de Comerç de Sabadell  forma part de la xarxa EEN i us oferim els següents serveis:

 • Facilitar la recerca de possibles socis dins la Unió Europea per a l’empresa.
 • Resolució de consultes davant una acció comercial dins la UE.
 • Informació sobre actualitat europea (Notícies i legislació).
 • Informació sobre oportunitats de negoci amb l’Administració Europea (Licitacions).
 • Informació sobre publicacions d’estudis i estadístiques.
 • Informació sobre projectes de cooperació empresarial.

Destinataris

Està dirigit a petites i mitjanes empreses (PIME’s) que volen fer negocis a Europa i a altres països que formen part de la xarxa EEN.

Metodologia

Per accedir als serveis de la xarxa EEN us heu de donar d’alta a la xarxa http://een.ec.europa.eu/.

A partir de l’alta en aquesta xarxa, podeu rebre al vostre correu electrònic alertes periòdiques personalitzades de manera gratuïta sobre:

– Ofertes i demandes de col·laboració empresarial:

 • Tecnològiques
 • Comercials
 • Propostes per paticipar a projectes de finançament europeu (Horizon 2020)

– Brokerages Events i Missions Empresarials que s’organitzen arreu del món en el vostre sector d’activitat.

Preu

L’alta a la xarxa EEN és gratuïta.

Contacte  : Jaume Ferrer  a/e jferrer@cambramanresa.org    Tel 93 872 42 22