Una crisi com cap altra, una recuperació incerta

Com va ser el cas de les projeccions de l’informe WEO d’abril de 2020, hi ha un grau d’incertesa inusitadament elevat al voltant d’aquestes projeccions. Les projeccions de base es fonamenten en presumpcions crítiques sobre les seqüeles de la pandèmia. En les economies amb taxes d’infecció decreixents, l’alentiment de la trajectòria de recuperació prevista en els pronòstics actualitzats reflecteix un distanciament social persistent a mesura que ens endinsem en el segon semestre del 2020; majors cicatrius (mal a el potencial d’oferta) a causa de el fet que l’activitat patiria més del previst durant el confinament instituït en el primer i segon semestres de 2020, i un cop a la productivitat a mesura que les empreses que sobrevisquin incrementin les necessàries pràctiques de seguretat i higiene en els llocs de treball.

 

Accés al World Economic Outlook de Juny de 2020 aqui