Treball per Ocupacions

Aquí trobareu informació sobre ocupacions en el mercat de treball català, útil per prendre decisions sobre orientació professional.

La informació mostra la situació de les ocupacions a través dels contractes de treball signats (entrades a l’ocupació) i les persones que demanden aquesta feina a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. La situació de cada ocupació se sintetitza en un índex que permet ordenar les ocupacions, de millor a pitjor posicionades en el mercat de treball.

S’exclouen de la presentació de resultats les ocupacions que la seva forma d’accés es realitza per una via diferent a la contractació laboral o l’autoocupació (com és el cas d’ocupacions vinculades a les forces de seguretat i el poder legislatiu i judicial).

L’apartat Quina ocupació t’interessa? permet una consulta individualitzada per a una ocupació concreta. També es pot consultar un resum de totes les ocupacions a l’apartat Ordenació de les ocupacions, i la informació detallada, a l’apartat Metodologia i taules de detall.

 

Accés a l’ eina per consultar Treball per Ocupacions