La transició cap a una economia baixa en carboni:una mirada sobre el sector financer i alimentari . ESADE

 

Els efectes del canvi climàtic són cada vegada més visibles i és probable que s’aguditzin en les properes dècades. Les diverses iniciatives i esforços mostren ja alguns fruits per minimitzar els impactes, per exemple les emissions de CO2 a Europa han descendit un 19% des de 1990, gràcies a l’impacte dels acords internacionals. No obstant això, encara queda camí per recórrer, i especialment a Espanya, on la situació és més reptadora com es reflecteix en el fet que en aquest mateix període, en canvi, les emissions han augmentat un 14%.

En l’estudi ‘La transició cap a una economia baixa en carboni. Una mirada sobre el sector financer i el sector alimentari‘, elaborat per l’Institut d’Innovació Social de ESADE en col·laboració amb Fundació Caixa d’Enginyers i presentat el passat 5 d’abril, a part de presentar el panorama general sobre l’horitzó climàtic, s’aprofundeix en el rol de les empreses de dos sectors clau pel seu impacte econòmic així com sobre el canvi climàtic. Al seu torn, tant el sector financer com el de l’alimentació i begudes poden reorientar les seves estratègies per afavorir i contribuir cap a aquesta transició feia una economia baixa en carboni

 

accés a l’ estudi de ESADE