Situació i perspectives de l’ economia catalana : informe de la Cambra de Barcelona

El Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona ha elaborat l’informe Situació i perspectives de l’economia catalana 2014-2015. Segons la Cambra el PIB català ha crescut un 1,9% el tercer trimestre en termes interanuals i tot i que de cara al quart trimestre alguns indicadors de conjuntura avançats mostren un cert alentiment, la Cambra ha revisat a l’alça la previsió de creixement del PIB i preveu per enguany un augment de l’1,6%. La previsió de creixement del 2015 se situa en el 2,1%, partint d’un escenari de creixement de l’1,4% a l’Eurozona i del 2% per a l’economia espanyola. Les palanques de creixement estarien equilibrades entre la demanda interna i externa: les exportacions de béns i serveis augmentarien un 4,5%, la inversió un 2,5% i el consum privat creixeria un 1,8%.