Situació econòmica Espanya 2ºn Trimestre 2018 per BBVA Research

L’economia espanyola creixerà un 2,9% en 2018 i un 2,5% en 2019, per sobre del previst fa tres mesos. El favorable entorn exterior i el menor del cost de finançament a llarg termini compensen l’impacte de la incertesa de política econòmica. Aquest escenari és consistent amb la creació d’un milió d’ocupacions i la reducció de la taxa d’atur per sota del 14%.