El sector TIC ,Líder en creació d’ empreses i ocupació de l’ economia catalana

 

El Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno) ha presentat els resultats del Baròmetre del Sector Tecnològic a Catalunya 2017, una anàlisi qualitativa i quantitativa de la situació del sector TIC a Catalunya.

A través d’enquestes a gairebé mil empreses (part quantitativa de l’estudi) , i entrevistes a líders d’opinió i focus grups (part qualitativa de l’estudi) el sector el Cercle Tecnològic de Catalunya realitza una anàlisi prospectiva de les tendències de futur i una proposta de recomanacions i full de ruta pels actors tecnològics catalans.

Creafutur, empresa resident a ESADECREAPOLIS, ha participat en l’elaboració de la novena edició del Baròmetre, que es consolida com un document de referènciaimprescindible en diferents àmbits del sector TIC català.

 

Accés a l’ estudi Barometre del Sector tecnològic a Catalunya 2017