Quadre d’indicadors de la UE sobre recerca i desenvolupament industrial de 2020: les empreses de la UE es mantenen sòlides i incrementen la inversió enmig de la competència mundial fèrria

Les empreses de la Unió Europea (EU-27) han incrementat la inversió en recerca i desenvolupament (R+D) per desè any consecutiu, com reflecteix el Quadre d’indicadors de la UE sobre la inversió en R+D industrial de 2020, que s’ha publicat avui. El 2019 van invertir un 5,6 % més en R+D, comparat amb un diferencial del 4,7 % el 2018. Aquest creixement es deu als sectors de l’automoció, les TIC i la salut. Un exemple d’èxit és l’empresa alemanya BioNTech, que ha liderat el desenvolupament pioner d’una de les primeres vacunes de la covid-19 que s’estan administrant. Des dels seus inicis s’ha beneficiat del suport de la UE a la R+D, que actualment té un valor de més de 108 milions d’euros. BioNTech se situa al número 655 en el rànquing mundial i està present en aquest quadre d’indicadors des de 2013. En aquest període de set anys ha multiplicat per sis la inversió en R+D, i les vendes netes, per deu.

Les empreses de la UE que consten al Quadre d’indicadors tenen una dimensió internacional important i representen una base tecnològica i industrial diversificada i sòlida. No obstant això, perden terreny en el rànquing de les primeres 2 500 empreses mundials en inversió en R+D davant les empreses dels sectors de les TIC i de la salut establertes als Estats Units i a la Xina, que presenten un ràpid creixement.

«Podem estar orgullosos de les nostres empreses capdavanteres, per exemple actualment arran del desenvolupament de les vacunes de la covid-19 o en les tecnologies verdes. Malgrat tot, cal més inversió en el sector de les TIC en particular, en la cursa mundial pel lideratge tecnològic, i en les transicions verda i digital. Si volem que Europa encapçali la transició a una economia climàticament neutra, hem de redoblar els esforços», ha declarat avui la comissària europea d’Innovació, Recerca, Cultura, Educació i Joventut, Mariya Gabriel.

Davant d’una creixent cursa tecnològica mundial, l’any passat els primers 2 500 actors industrials mundials van augmentar la inversió en R+D un 8,9 %, una dada similar a la del 2018. Entre els cinquanta primers inversors corporatius en R+D hi ha catorze empreses de la UE. Si bé la taxa de creixement de la R+D de les empreses de la UE (5,6 %) ha augmentat, és molt inferior a la de les seves homòlogues de la Xina (21 %) i dels Estats Units (10,8 %).

El rànquing mundial dels 2 500 primers inversors en R+D l’encapçalen els Estats Units, amb 775 empreses (348 000 milions d’euros), seguits de 421 empreses de la UE (189 000 milions d’euros) i de 536 empreses de la Xina (119 000 milions d’euros). Les 421 empreses de la UE donen feina a més de 16,8 milions de persones, cosa que suposa un augment del 0,2 % respecte de l’any anterior. L’increment continuat del nombre d’empreses xineses que figuren en el Quadre d’indicadors i l’exclusió de les empreses britàniques de les dades corresponents a la UE debiliten la representació de la UE entre els principals inversors en R+D i palesen l’existència d’especialitzacions i llacunes estratègiques en les capacitats de R+D industrial.

Si bé la UE compta amb una base excel·lent d’actors clau en R+D en els sectors de tecnologia mitjana, el Quadre d’indicadors mostra la necessitat que hi hagi més empreses i més creixement de les existents en els sectors biofarmacèutic i de les TIC.

El creixement mundial de la R+D va ser propulsat pel sector TIC dels Estats Units (14,5 %), seguit del de la salut (13,7 %). El creixement de la R+D a la Unió Europea el van impulsar l’automoció (4,2 %), les TIC (8,6 %) i el sector de la salut (5 %). Les empreses de la UE competeixen amb les dels Estats Units en el sector aeroespacial i de la defensa i el sector químic, en què el Japó és capdavanter.

La UE és líder mundial en patents verdes d’alt valor, seguida de prop pel Japó i els Estats Units. Entre el 2000 i el 2016 la UE ha generat uns 60 000 invents verds d’alt valor, unes sis vegades més que no la Xina. La UE i els Estats Units concentren la majoria dels invents d’alt valor, que entre el 2010 i el 2016 van suposar aproximadament un 60 % de tots els invents verds d’aquestes regions. Corea del Sud (17 %) i el Japó (32 %) en presenten proporcions més reduïdes i en el cas de la Xina només el 3 % dels invents entren en la categoria d’alt valor. L’informe també conté una anàlisi de la puntuació de les empreses pel que a la divulgació de dades i la reputació en relació amb els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i l’evidència del paper que hi té la R+D industrial. La UE i el Japó assoleixen puntuacions de 54 sobre 100, la Xina i els Estats Units queden per sota amb 42,2 i 38,3 punts respectivament.

 

The 2020 EU Industrial R&D Investment Scoreboard