LLei d’ Horaris Comercials

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6568, de 24 de febrer de 2014, ha estat publicada la Llei 3/2014, del 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció.

Aquesta llei té per objectiu preservar el model comercial català, el dret dels treballadors autònoms i assalariats del comerç a la conciliació de la vida laboral i familiar, i el dret dels ciutadans a disposar d’una oferta diversificada en un entorn de proximitat i, en tant que consumidors, a disposar de referències clares i veraces sobre les característiques i procedència dels productes que els són oferts en rebaixes o en la modalitat de venda d’excedents (o outlets).