Previssions dels FMI sobre la economia espanyola i les europees

 

El Fons Monetari Internacional preveu en el seu darrer informe d’ abril del 2016 un alentiment de l’ economia espanyola. Concretament una previssió de creixement del PIB de 2,6% aquest any i de 2,3% el 2017. Un descens de preus al consum de -0,4% per enguany i in creixement del 1% d’ aquests per a 2017.

 

http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2016/01/pdf/texts.pdf