Segons les previsions d’hivern de la Comissió Europea la recuperació econòmica continuarà en la majoria dels estats membres i en el conjunt de la UE. Després de tres trimestres consecutius de discreta recuperació es pronostica un creixement econòmic en augment. Per al 2014 es preveu un creixement del PIB de l’1,5% a la UE i de l’1,2% a la zona euro i del 2,0% i de l’1,8%, respectivament, de cara al 2015. Segons la Comissió, la millora de l’activitat econòmica també ha començat a consolidar-se en els països vulnerables. Preveu que l’economia espanyola millorarà amb un augment del PIB de l’1% el 2014 i de l’1,7% el 2015. Tot i això, la taxa d’atur es mantindrà elevada; les previsions assenyalen una taxa d’atur del 25,7% per enguany i del 24,6% per al 2015

Accés a les previssions econòmiques de la Comissió Europea aquí