Previsions econòmiques d’hivern de 2019: es modera el creixement en un context d’incertesa mundial

Brussel·les, 7 de febrer de 2019

 

Es preveu que l’economia europea creixi per setè any consecutiu el 2019, amb previsions d’expansió en tots els Estats membres. El ritme de creixement global es moderarà en comparació amb els elevats índexs dels últims anys i les perspectives estan subjectes a una gran incertesa.

 

Valdis Dombrovskis, vicepresident responsable de l’Euro i el diàleg social, així com d’Estabilitat Financera, Serveis Financers i Unió dels Mercats de Capitals, ha declarat: «Es preveu que tots els països de la UE segueixin creixent en 2019, el que significa més ocupació i prosperitat. No obstant això, les nostres previsions s’han revisat a la baixa, sobretot en el cas de les majors economies de la zona de l’euro. Això reflecteix factors externs com les tensions comercials i l’alentiment dels mercats emergents, especialment a la Xina. En alguns països de la zona de l’euro està tornant la preocupació pel vincle entre bancs i emissors sobirans i la sostenibilitat del deute. La perspectiva d’un brexit pertorbador genera encara més incertesa. Ser conscient d’aquests riscos creixents representa ja una gran part de la solució. L’altra part és triar la combinació adequada d’estratègies, com ara facilitar la inversió, redoblar els esforços per dur a terme reformes estructurals i aplicar polítiques pressupostàries prudents ».

 

Pierre Moscovici, comissari d’Afers Econòmics i Financers, Fiscalitat i Duanes, ha afirmat: «Després d’haver arribat al seu punt màxim el 2017, es preveu que l’economia de la UE segueixi desaccelerant el 2019 i que el seu creixement sigui del 1,5% . Aquest alentiment serà més pronunciada que el previst la tardor passada, especialment a la zona de l’euro, a causa de la incertesa que envolta el comerç internacional i als factors nacionals en les nostres majors economies. Els fonaments de l’economia europea romanen sòlids i continua havent bones notícies, sobretot en matèria d’ocupació. El creixement hauria de repuntar gradualment en el segon semestre d’aquest any i el 2010 ».

 

creixement econòmic

 

L’activitat econòmica es va moderar en el segon semestre de l’any passat, a causa de l’alentiment del comerç mundial, a la disminució de la confiança per la incertesa i al fet que la producció d’alguns estats membres es veiés afectada per factors nacionals temporals, com com tensions socials i incertesa en matèria de política pressupostària. Com a conseqüència d’això, el creixement del producte interior brut (PIB) tant a la zona de l’euro com a la UE va baixar del 2,4% el 2017 al 1,9% el 2018 (previsió de tardor: 2,1% per a la UE de 28 estats membres i la zona de l’euro).

 

L’impuls econòmic a principis d’aquest any va seguir donant mostres d’atonia, tot i que els indicadors fonamentals segueixen sent sòlids. El creixement econòmic es mantindrà, encara que de forma més moderada. L’economia europea continua beneficiant-se de la millora de les condicions del mercat laboral, d’unes condicions de finançament favorables i d’una política pressupostària lleugerament expansionista. Es preveu que el PIB de la zona euro creixi un 1,3% el 2019 i un 1,6% el 2020 (previsions de tardor: 1,9% el 2019; 1,7% el 2020). La previsió de creixement del PIB de la UE també s’ha revisat a la baixa, a l’1,5% el 2019 i al 1,7% el 2020 (previsions de tardor: 1,9% el 2019; 1,8% el 2020 ).

 

Entre els Estats membres més grans, les revisions a la baixa del creixement en 2019 van ser considerables en el cas d’Alemanya, Itàlia i els Països Baixos. Molts Estats membres segueixen beneficiant-se d’una forta demanda interna, també gràcies al suport dels fons de la UE.

 

inflació

 

La inflació dels preus al consum a la zona de l’euro es va reduir cap a finals de 2018 a causa d’una forta caiguda dels preus de l’energia i una menor inflació dels preus dels aliments. La inflació bàsica, que exclou els preus de l’energia i els aliments, va ser moderada al llarg de l’any, malgrat un creixement més ràpid dels salaris. La inflació total mitjana (IPCH) va ser del 1,7% el 2018, enfront del 1,5% en 2017. Amb les hipòtesis sobre els preus del petroli per a aquest any i l’any que ve inferiors a les de tardor, la inflació de la zona de l’euro es moderarà l’1,4% el 2019, abans de repuntar lleugerament fins al 1,5% el 2020. en el cas de la UE, es preveu que la inflació mitjana sigui de l’1,6% aquest any i, a continuació, repunt fins al 1,8% el 2020.

 

incerteses

 

Hi ha un alt grau d’incertesa al voltant de les perspectives econòmiques i les previsions estan subjectes a riscos a la baixa considerables. Les tensions comercials, que han vingut pesant en el clima econòmic des de fa un temps, s’han reduït en alguna mesura, però segueixen sent motiu de preocupació. L’economia xinesa es pot estar alentint més del previst i els mercats financers mundials i molts mercats emergents són vulnerables als canvis bruscos en el clima de risc i les expectatives de creixement. En el cas de la UE, el procés del «Brexit» continua sent una font d’incertesa.

 

Hipòtesi merament tècnica per 2019 en el que fa al Regne Unit

 

Tenint en compte el procés de retirada del Regne Unit de la UE, les previsions per a 2019 i 2020 es basen en una hipòtesi merament tècnica de manteniment de les relacions comercials entre el Regne Unit i la UE de 27 estats membres. Aquesta hipòtesi s’adopta únicament a efectes de les previsions i no guarda relació amb les converses en curs d’acord amb l’article 50.

 

context

 

Aquestes previsions es basen en una sèrie d’hipòtesis tècniques sobre els tipus de canvi, els tipus d’interès i els preus dels productes bàsics fins a la data límit de 25 de gener de 2019. Per a la resta dades, la previsió té en compte la informació disponible fins al 31 de gener.

 

La Comissió Europea publica cada any dues previsions completes (primavera i tardor) i dues previsions intermèdies (hivern i estiu). Les previsions intermèdies inclouen el PIB i la inflació anuals i trimestrals de l’any en curs i els anys següents per a tots els Estats membres i la zona de l’euro, així com dades agregades de la UE.