Preparació per al Brexit sense acord: Crida final de la Comissió a tots els ciutadans i empreses de la UE per tal que es preparin per a la retirada del Regne Unit el 31 d’octubre de el 2019.

 

 

Per la seva importància, ens fem ressò de la sisena Comunicació de la Comissió Europea sobre la preparació per al Brexit. A vuit setmanes de la retirada del Regne Unit de la Unió Europea el 31 d’octubre de 2019, la Comissió ha reiterat avui, en la seva sisena Comunicació sobre la preparació del Brexit, la seva crida a totes les parts interessades en l’Estratègia Europa 27 a fi que es preparin per a un escenari de retirada sense acord. En vista de la persistent incertesa al Regne Unit pel que fa a la ratificació de l’acord de retirada, tal com es va acordar amb el Govern del Regne Unit al novembre de 2018, i de la situació política interna general, un Brexit sense acord l’1 de novembre de 2019 segueix sent una possibilitat, encara que indesitjada.

En aquest sentit, la Comissió Europea ha publicat avui una llista de control detallada per ajudar les empreses que comercien amb el Regne Unit a realitzar els seus preparatius finals. Per reduir al mínim les pertorbacions del comerç, totes les parts interessades en les cadenes de subministrament amb el Regne Unit, independentment del lloc en què tinguin la seva seu, han de ser conscients de les seves responsabilitats i dels tràmits necessaris en el comerç transfronterer. Aquesta crida es basa en comunicacions anteriors i en altres cent comunicacions a les parts interessades, que abasten sectors molt diversos.

A més, la Comissió ha proposat al Parlament Europeu i al Consell que realitzen ajustos tècnics específics en la durada de les mesures de contingència de la UE per a un Brexit sense acord en l’àmbit del transport. La Comissió també ha proposat reproduir per a l’any 2020 les mesures de contingència de 2019 vigents en el sector pesquer i en relació amb la possible participació del Regne Unit en el pressupost de la UE de 2020. Aquestes mesures són necessàries tenint en compte la decisió de prorrogar el període de l’article 50 fins el 31 d’octubre de el 2019.

Finalment, la Comissió ha proposat que el Fons Europeu de Solidaritat i el Fons Europeu d’Adaptació a la Globalització es posin a disposició de les empreses, els treballadors i els Estats membres més afectats per un escenari de retirada sense acord. Les propostes han de ser aprovades tant pel Parlament Europeu com pel Consell.

 

Destaquem una sèrie de documents sobre duanes i impostos indirectes

 (inclosa una senzilla llista de control de cinc passos) per a les empreses:

 

  1. Informació en matèria d’agricultura
  2. Set coses que les empreses a la UE-27 necessiten saber per tal de preparar-se per al Brexit

 

brexit-preparedness-communications-checklist_v3_en