La patronal PIMEC ha presentat dos documents sobre la viabilitat de baixar el preu de la electricitat i sobre els costos de generació electrica a cadascuna de les diferents Comunitats Autònomes.

 

Preu electricitatCostos.electricitat.CC.AA.