El Govern espanyol ha aprovat el Pla integral de suport a la competitivitat del comerç minorista. Inclou 32 mesures estructurades en 10 eixos d’actuació que, segons la nota del Ministeri d’Economia, s’orienten a la innovació del petit comerç; el foment dels centres comercials oberts i mercats municipals; el suport financer; la promoció comercial; l’impuls del relleu generacional i els emprenedors; l’aprofitament de les sinèrgies entre el comerç i el turisme; la millora de la seguretat comercial; l’adopció de mesures legislatives d’impuls a l’activitat comercial i d’eliminació de barreres a l’activitat; el suport a la internacionalització del comerç espanyol, i la millora de la formació i la creació d’ocupació

Veure pla per la competitivitat del comerç minorista