Pla per a la reactivació econòmica i protecció social de la Generalitat

l Govern de la Generalitat ha aprovat avui el Pla per a la reactivació econòmica i protecció social, un document que recull fins a 20 grans projectes per donar una resposta efectiva i transversal a la crisi derivada de la COVID-19 a Catalunya, i que fixa l’estratègia de reconstrucció del país per als propers anys. El pla xifra el cost total de la recuperació en 31.765 M€, i engloba tant mesures vinculades a la gestió directa de la crisi com grans actuacions de caràcter estratègic que es desplegaran en un horitzó a mig i llarg termini.

El document és el resultat dels treballs desenvolupats en les darreres setmanes per la Comissió per a l’elaboració del Pla per a la Reactivació Econòmica i Protecció Social com a conseqüència de la crisi de la COVID-19 (CORECO), i mostra el compromís del Govern envers tres objectius essencials: reforçar l’estat del benestar i la capacitat productiva de Catalunya; reduir les desigualtats socials accentuades per la pandèmia i accelerar la transició cap a un model econòmic més sostenible i resilient. És per això que a la base del pla es situen l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides, així com el Pacte Verd Europeu (European Green Deal) i l’Estratègia Digital Europea (Digital Europe).

Reconstrucció de Catalunya al voltant de cinc eixos

El Pla de reactivació mostra la capacitat innovadora i de transformació del sector públic, a través d’una vintena de grans projectes que contenen fins a 145 actuacions específiques. Una part important d’aquestes actuacions es vincula a la gestió immediata dels efectes de la pandèmia, per tal de continuar garantint les prestacions del sistema de salut i assistencial i protegir l’economia productiva. Juntament amb la gestió de la crisi a curt termini, el document preveu la posada en marxa de grans planificacions que aborden qüestions estratègiques per al país, com ara la transformació del model agroalimentari, la lluita contra el canvi climàtic o la mobilitat sostenible, i que s’implementaran en diferents fases en un horitzó que, en el cas d’alguns projectes, abasta les properes dues dècades.

Els projectes s’agrupen al voltant de cinc eixos que dibuixen el model social, econòmic i institucional cap al que ha d’avançar Catalunya en la propera dècada

 

Accés al Pla de Reconstrucció de la Generalitat

 

Document Complet de la CORECO