¿Perd Espanya inversió internacional en R+D?

La irrupció dels països emergents com a nova destinació d’R+D de les multinacionals està soscavant el lideratge dels països desenvolupats i posant en una situació complicada països com Espanya en aspectes vinculats a l’oferta tecnològica. Per això, aquest article examina quins factors influeixen en l’atracció de la inversió estrangera de valor afegit, com també les possibles actuacions que reverteixin la situació.

 

Article del Observatori Social de La Caixa ” Per Espanya Inversió internacional en R+D ?