El Col·legi d’economistes de Catalunya ha elaborat el document “Per la revitalització de la indústria catalana”, amb l’objectiu de posar en valor el sector industrial. Constata la importància que té el sector per l’economia i fa un repàs de les polítiques desenvolupades a la Unió Europea. A continuació analitza la conjuntura econòmica espanyola i catalana en relació amb el sector industrial i valora la participació que pot tenir en el procés de recuperació econòmica, alhora que assenyala els reptes que cal superar i que dificulten el seu desenvolupament. Entre les possibilitats d’endegar accions a Catalunya per potenciar el sector industrial el document destaca el Pacte per a la indústria a Catalunya signat el passat mes d’octubre

Accés a la documentació