Observatori de la Logística de Catalunya

 

Enric Ticó presenta els indicadors de l’Observatori de la Logística el Dijous 10 d’ abril a Cambra de Manresa.

Entre les conclusions de la jornada tenim que :

  • La logística representa un 14% del PIB català i ocupa 160.000 persones
  • A Catalunya hi ha més de 26.000 empreses logístiques. Un 80% són de transport de mercaderies per carretera. Hi ha un accentuat procés de Concentració
  • Catalunya té una oferta de 7 milions de metres quadrats de superfície logística (naus, magatzems). Un 73% és a la demarcació de Barcelona
  • Catalunya és el primer territori de l’estat en disponibilitat de sòl logístic. Aquests darrers anys s’ha incrementat el preu del lloguer de les naus, perquè n’hi ha poques. Al Bages el darrer any ha estat del 4,5%
  • El 73,6% de les mercaderies que es mouen a Catalunya són per camió. El segon mode més potent és el vaixell (23,8%), seguit del ferrocarril (2,6%) i l’avió
  • El 43% de les mercaderies que es mouen a Catalunya són per distribució interna. El segon flux és de Catalunya amb el món (24%), el tercer amb la península Ibèrica (19%)

 

Accés a l’ observatori de las Logística de Catalunya

 

Accés a CIMALSA

 

PresentacioObservatoriLogistica MRS10abril