Nous requisits en la exportació de productes a Tunísia

Amb aquest nou sistema, l’obertura de títols de comerç exterior per a la importació dels productes de la llista esmentada requereix la presentació, per part de l’importador, d’una factura segellada pels serveis especialitzats, que seran en funció de les seves competències, del ministeri de Comerç, del ministeri d’Indústria o de la Instància Nacional per a la Seguretat Sanitària dels Productes Alimentaris. Per a obtenir el segell d’aquestes autoritats, l’importador ha de presentar davant el servei competent, segons la naturalesa del producte a importar, un dossier que inclogui la següent documentació:
1. factura emesa pel fabricant exportador
2. certificat oficial de la persona jurídica de la fàbrica i permís d’activitat
3. certificat del sistema de control de qualitat implementat a la fàbrica
4. llista de productes a importar
5. la marca del producte i la marca fabricada sota llicència (si fos el cas)
6. un model de l’etiqueta del producte a importar
7. certificat de lliure venda emès per l’organisme oficial del país exportador
8. documents i informes que garanteixin la qualitat dels productes importats conforme a les característiques en vigor

El comunicat, que va ser publicat per les autoritats el dia previ a l’entrada en vigor d’aquest nou sistema de control previ a la importació, no detalla el model de document acceptat; i indica a més que els organismes especialitzats poden sol·licitar qualsevol document addicional per a garantir la qualitat i seguretat dels productes importats, i deixa en mans de la ministra de comerç la capacitat per a modificar la llista de productes subjectes a aquest nou sistema i la llista de documents sol·licitats en virtut d’una comunicació dirigida als òrgans competents.

Aquest nou sistema no aplica a:
(a) les importacions de l’Estat, d’empreses i estructures públiques, ni de les col·lectivitats públiques locals
(b) les importacions de matèries primeres i productes semi manufacturats destinats a la indústria, serveis o artesania
(c) les importacions d’equips per a projectes d’energies renovables
(d) les importacions que no comportin pagament o transferència de divises
(e) les importacions subjectes a exoneracions fiscals com les importacions d’ambaixades i organismes similars, d’empreses en règim suspensiu i les importacions de tunisians residents en l’exterior en el marc de participacions en projectes,
(f) les importacions excloses dels procediments de comerç exterior per l’Ordre 1994-1743 de 28 d’agost
(g) els enviaments postals.

 

HS CODES: Control Tunez