CAMBRA MANRESA SUBVENCIONS

ACCIÓ ha publicat una nova convocatòria per subvencionar projectes d’inversions productives que millorin la competitivitat, l’impacte en el grau de sostenibilitat ambiental i la digitalització a empreses industrials.

Requisits:

Tenir, als efectes provocats per l’agressió a Ucraïna per part de Rússia, una afectació directa en els resultats de l’empresa, des de febrer de 2022 fins a la data de publicació de la convocatòria:
Impactar en un o més dels següents aspectes:

• detall de l’encariment de matèries primeres bàsiques del procés productiu en més d’un 25%,
• endarreriment de terminis de lliuraments de materials en més d’1 mes,
• increment dels costos energètics del procés productiu en més d’un 50%,
• increment de costos de transport per sobre del 25% o qualsevol altre que quedi justificat a la memòria.

Intensitat: 20% amb un màxim de 500.000 €

Actuacions subvencionables:
• Projectes d’inversions en actius fixes per a noves plantes industrials o per a millora o nous processos productius amb un import mínim de 250.000,00 euros i màxim de 3.000.000,00 euros a Catalunya i que comportin almenys el manteniment dels llocs de treball existent. En el cas que el projecte presentat tingui un import d’inversió superior als 3.000.000,00 euros caldrà justificar igualment l’import íntegre del projecte.
o Inversions en actius fixes romanent 5 anys.

Període d’execució: 24-octubre-22 fins a 24-setembre-24

Contacta amb nosaltres per analitzar el teu projecte d’inversió: mrodriguez@cambramanresa.org