Nou Reial Decret-Llei que regula el treball a distància

El Govern ha aprovat un nou Reial Decret-llei que regula el teletreball després d’haver arribat a un acord amb els agents socials.

Com la pròpia Moncloa resumeix, el Reial Decret-llei atorga a les persones treballadores a distància els mateixos drets que les que treballen presencialment a l’empresa i es fonamenta en l’acord entre treballadors i empreses.

  • S’entendrà com a teletreball regular aquell que es presti, dins d’un període de tres mesos, un mínim del 30% de la jornada.
  • S’ha d’acordar per escrit entre el treballador i l’empresa, registrar-se a l’oficina d’ocupació i lliurar als representants dels treballadors.
  • No pot imposar-se mitjançant una modificació substancial de les condicions de treball ni podrà ser causa d’acomiadament la negativa del treballador a treballar a distància.
  • S’haurà de regular en l’acord l’exercici de la reversibilitat (tornada a la feina presencial després d’acordar el treball a distància), el dret a la desconnexió, la identificació dels llocs de treball i funcions, la durada màxima del teletreball, entre d’altres.
  • El Reial Decret-llei contempla el dret a l’abonament i compensació de despeses ja que el treballador no assumirà cap despesa relacionada amb els equips, eines, mitjans i consumibles vinculats al desenvolupament de la seva activitat laboral.
  • El teletreballador podrà flexibilitzar l’horari segons s’acordi amb l’empresa.
  • Es regula, així mateix, el dret al registre horari adequat, amb el moment d’inici i finalització de la jornada, i el dret a la prevenció de riscos laborals, tenint en compte les característiques d’aquesta modalitat de treball.
  • La utilització de mitjans telemàtics i el control de la prestació laboral haurà de garantir el dret a la intimitat i a la protecció de dades, així com el dret a la desconnexió digital fora de l’horari de treball.

Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia.

 

Guia-completa-La-nueva-ley-del-Trabajo-completa-AGM ABOGADOS