Nou Reial Decret-llei de mesures socials en defensa de l’ocupació

 

El Govern ha aprovat un nou Reial Decret-llei de mesures socials en defensa de l’ocupació que, entre d’altres, recull la pròrroga dels ERTO’s fins al 31 de gener del 2021.

La ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, va explicar que la base de càlcul per a les prestacions es mantindrà en el 70% de la base reguladora i els treballadors no veuran disminuïts els seus ingressos al 50% després dels sis primers mesos, tal com passava fins ara.

Es mantenen aspectes ja existents, com que les empreses acollides a ERTO’s no puguin fer hores extraordinàries, externalitzar l’activitat, o fer noves contractacions, directes o indirectes, excepte per raons de formació o altres causes objectives i justificades. També segueix vigent la prohibició d’acomiadar.

Novetats

Es crea l’ERTO per impediment adreçat a empreses que no puguin desenvolupar la seva activitat com a conseqüència de les noves restriccions o mesures adoptades, tant per autoritats nacionals com estrangeres, a partir de l’1 d’octubre de 2020 com, per exemple, les empreses d’oci nocturn. Aquestes empreses tindran una exoneració a la Seguretat Social des del tancament i fins el 31 de gener de 2021, del 100% si tenen menys de 50 treballadors i del 90% si tenen 50 treballadors o més.

Per altra banda també s’incorpora l’ERTO per limitacions per a aquelles empreses que vegin limitat el desenvolupament de la seva activitat en alguns dels seus centres de treball com a conseqüència de decisions o mesures adoptades per autoritats espanyoles. En aquest cas, les exoneracions en les cotitzacions a la Seguretat Social per als treballadors suspesos seran decreixents entre els mesos d’octubre del 2020 i gener del 2021.

Les persones afectades per un ERTO tindran atenció preferent per rebre cursos de formació i es posaran en marxa accions específiques per millorar la seva capacitació de cara a el futur.

Els treballadors amb contractes a temps parcial també obtindran millores en la protecció per desocupació.

Autònoms

Les ajudes als treballadors per compte propi queden ampliades també fins al 31 de gener del 2021, concretament les prestacions per cessament compatible amb l’activitat i per a autònoms de temporada.

Una nova prestació extraordinària per suspensió d’activitat estarà dirigida a aquells treballadors autònoms amb una suspensió temporal de tota la seva activitat com a conseqüència d’una resolució de les autoritats administratives competents per a la contenció de la pandèmia de la COVID-19.

Aquestes prestacions s’iniciaran amb efectes d’1 d’octubre del 2020 i tindran una durada màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers quinze dies naturals d’octubre. En cas contrari els efectes queden fixats en el primer dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud.

 

Accés al Reial Decret