NEGOCIACIONS UE SOBRE LA RETIRADA DEL REGNE UNIT DE LA UE:QUÈ ES VA ACORDAR AHIR?

 

Comissió Europea, 2018.11.14

 

La Comissió Europea i els negociadors del Regne Unit han arribat a un acord sobre la totalitat de l’Acord de Retirada del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord de la Unió Europea i la Comunitat Europea de l’Energia Atòmica, segons el que preveu l’Article 50 del Tractat d’Unió Europea.

 

L’Acord de retirada estableix els termes de la retirada del Regne Unit de la UE. Garanteix que la retirada es realitzarà de manera ordenada i ofereix seguretat jurídica una vegada que els Tractats i la legislació de la UE deixin d’aplicar al Regne Unit.

 

L’Acord de Retiro abasta les següents àrees:

 

Disposicions comuns, clàusules estàndard per a la correcta comprensió i funcionament de l’Acord de Retirada.

 

Drets dels ciutadans, protegint les opcions de vida de més de 3 milions de ciutadans de la UE al Regne Unit i més d’1 milió d’ciutadans del Regne Unit en els països de la UE, salvaguardant el seu dret a quedar-se i assegurant que puguin seguir contribuint a les seves comunitats.

 

Qüestions de separació, assegurant una liquidació suau dels acords actuals i proporcionant una retirada  ordenada (per exemple, per permetre que els béns comercialitzats abans del final de la transició continuïn al seu destí, per a la protecció dels drets de propietat intel·lectual existents) incloses les indicacions geogràfiques, la reducció de la cooperació policial i judicial en curs en matèria penal i altres procediments administratius i judicials, l’ús de dades i informació intercanviats abans del final del període de transició, qüestions relacionades amb Euratom i altres qüestions).

 

Un període de transició, durant el qual la UE tractarà al Regne Unit com si fos un Estat membre, amb l’excepció de la participació en les institucions i estructures de govern de la UE. El període de transició ajudarà a les administracions, empreses i ciutadans en particular a adaptar-se a la retirada del Regne Unit.

 

L’acord financer, que garanteix que el Regne Unit i la UE compliran amb totes les obligacions financeres assumides mentre el Regne Unit era membre de la Unió.

 

L’estructura de govern general de l’Acord de Retirada, que garanteix la gestió, implementació i compliment efectius de l’acord, inclosos els mecanismes apropiats de solució de controvèrsies.

 

Els termes d’un suport legalment operatiu per garantir que no hi haurà una frontera dura entre Irlanda i Irlanda del Nord. El protocol sobre Irlanda / Irlanda del Nord també conté els compromisos del Regne Unit de no disminuir els drets establerts en l’Acord de Divendres Sant (Belfast) de 1998, i de protegir la cooperació Nord-Sud. Ofereix la possibilitat de continuar els acords de l’Àrea de viatge comú entre Irlanda i el Regne Unit, i preserva el Mercat Únic d’Electricitat a l’illa d’Irlanda.

 

Un protocol sobre les Àrees Base Sobiranes (SBA) a Xipre, que protegeix els interessos dels xipriotes que viuen i treballen a les Àrees Base Sobiranes després de la retirada del Regne Unit de la Unió.

 

Un Protocol sobre Gibraltar, que estableix una estreta cooperació entre Espanya i el Regne Unit pel que fa a Gibraltar en la implementació de les disposicions de drets dels ciutadans de l’Acord de Retirada, i es refereix a la cooperació administrativa entre les autoritats competents en una sèrie d’àrees polítiques.

 

Negociaciones BREXIT- Qué hay en el acuerdo de retirada