Memòria econòmica de Catalunya 2017

L’economia catalana ha mantingut un creixement molt positiu el 2017 (3,4%), malgrat haver estat un any complex, el que demostra que la recuperació a Catalunya té uns fonaments sòlids als quals s’hi han sumat les favorables condicions de l’entorn exterior.

El 2017 ha estat l’any en què el PIB per càpita de Catalunya, l’indicador que mesura el nivell de desenvolupament d’un país, ha assolit el nivell que tenia abans de la crisi, el 2007, amb una xifra entorn als 29.500 euros per persona. El major ritme de creixement del PIB de Catalunya en comparació amb la mitjana estatal per 5è any consecutiu, fa que el pes de l’economia catalana hagi pujat fins al 19,2% el 2017, el percentatge més alt des de l’inici de segle. El millor comportament de l’economia catalana respecte al conjunt de l’Estat s’explica pel sector industrial, un fet que posa de manifest el procés de reindustrialització que s’està produint a la nostra economia ja que el pes de la indústria en l’economia catalana puja fins al 22,1%, el percentatge més alt des de 2008.

 

 

Accés a la Memòria Econòmica de Catalunya 2017

 

Accés a la serie de memories Econòmiques de Catalunya