Us informem que en breu estarà disponible aquesta línia de préstecs ICO amb garantia de l’estat, adreçada a pimes i autònoms. Les seves principals característiques són:

  • Fins a un màxim d’1,5 milions en una o vàries operacions per autònom o pime
  • Per a sol·licitants que no estiguessin en situació de morositat a 31 de desembre del 2019 i en procediment concursal a 17 de març del 2020
  • Serà vàlid per a operacions en vigor des del 17 de març encara que l’aval es sol·liciti amb posterioritat
  • L’aval ascendirà com a màxim al 80% de l’operació i coincidirà amb el termini de l’operació fins a un màxim de 5 anys
  • Termini de sol·licitud: fins el 30 de setembre del 2020

Per a més informació podeu adreçar-vos a la vostra entitat bancària o a www.ico.es o en el sgüent enllaç