Les diferències regionals de despesa per habitant en educació, sanitat i protecció social s’aproximen al 60%

La Fundació BBVA i el Ivie presenten l’estudi Serveis públics, diferències territorials i igualtat d’oportunitats, dirigit per Francisco Pérez, catedràtic d’Anàlisi Econòmica de la Universitat de València i director de Recerca del Ivie, i realitzat en col·laboració amb Vicent Cucarella i Laura Hernández, economistes del Ivie. En ell s’analitza l’evolució de la despesa en els serveis públics fonamentals (educació, salut i protecció social) a Espanya i les seves comunitats autònomes des de 2002 a 2013 amb la finalitat d’aportar dades objectives al debat i la presa de decisions.

Entre les seves principals conclusions destaca que la diversitat en la despesa pública per habitant en educació, sanitat i protecció social entre territoris espanyols és tan àmplia que en 2013 les diferències s’aproximen al 60%. Després dels ajustos que s’han produït després de 2009, algunes comunitats autònomes amb major abundància de recursos financers com el País Basc, Astúries i Navarra (gràfic 1) realitzaven en 2013 una despesa superior al que aconseguien altres comunitats abans d’iniciar les seves reduccions de despesa.

Aquestes diferències s’expliquen molt més pels diferents recursos regionals que per les diverses necessitats dels territoris. Les comunitats amb baixos ingressos no solament han assumit les restriccions imposades per la crisi, sinó que també suporten unes limitacions addicionals i permanents a l’hora de prestar els serveis fonamentals.

 

Accés al estudi Fundació BBVA i Ivie sobre diferències regionals en despesa per habitant en Sanitat , Educació  i Protecció Social