Seguint el model de la Xina amb el EU SME Center , aquest és replica a Indonesia i Vietnam. Posteriorment a les Filipines . La informació util per a l’ exploració d’ aquests mercats elaborada des d’ un punt de vista Europeu

http://www.eibn.org

http://evbn.org