La població de Catalunya creixerà i se situarà en 8 milions el 2030

  • Al 2030 tots els àmbits territorials tindran més població, excepte les Terres de l’Ebre
  • La població en edat de cursar educació primària disminuirà un 17,8% d’aquí al 2030
  • L’esperança de vida se situarà en 83,2 anys per als homes i 88 per a les dones el 2030 La xifra de 7,544 milions d’habitants de Catalunya del 2018 augmentaria fins a 8,009 milions el 2030, segons l’escenari mitjà de les

Projeccions de població de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). En aquest període la població creixerà en gairebé mig milió de persones, principalment per efecte de la migració, ja que el creixement natural (naixements menys defuncions) serà negatiu. La població de 65 anys i més continuarà augmentant i passarà d’1,417 milions el 2018 a 1,785 milions el 2030.

 

Nota de Premsa de les projeccions de Població de Catalunya

 

Projeccions de Població ( accés a les dades i escenaris )