Una estratègia industrial per a Catalunya
La Unió Europea treballa per fer d’Europa un territori capaç de competir amb els grans centres econòmics mundials, els Estats Units, el Japó i les potencies emergents com ara el Brasil, Rússia, l’Índia o la Xina. Per aconseguir-ho, la prioritat immediata és tornar a créixer i crear llocs de treball, sense oblidar desafiaments molt importants com la competència global, el canvi climàtic o l’envelliment de la població. Per fer-ho a Catalunya, volem comptar amb la teva opinió.

L’estratègia Europa 2020 és la resposta de la Comissió Europea a aquests grans reptes i se centra en la promoció d’un creixement industrial intel·ligent, sostenible i integrador. Per aconseguir-ho, la Comissió Europea reorienta la política de cohesió, fent que els estats i les regions treballin en un procés d’especialització intel·ligent que es coneix com a RIS3 (Research and Innovation Smart Specialization Strategy).

Oberta a la participació d’ empreses i entitats

Annex Presentació de la Política Industrial

Politica Industrial 2014-2020