La Inversió Estrangera Directa ( IED ) va caure un 23% el 2017 – World Investment Report de la UNCTAD

Els fluxos globals d’inversió estrangera directa van caure un 23 per cent el 2017. La inversió transfronterera en economies desenvolupades i de transició va disminuir bruscament, mentre que el creixement va ser prop de zero en economies en desenvolupament. Amb només una recuperació molt modesta prevista per al 2018, aquesta tendència negativa és una preocupació a llarg termini per als responsables polítics de tot el món, especialment per als països en desenvolupament, on la inversió internacional és indispensable per al desenvolupament industrial sostenible.

Aquesta preocupant imatge d’inversió global subratlla la importància d’un entorn d’inversió global favorable, caracteritzat per polítiques d’inversió obertes, transparents i no discriminatòries. El capítol temàtic de l’informe mostra que més de 100 països han adoptat estratègies de desenvolupament industrial en els últims anys. S’han presentat nous tipus de polítiques industrials que responen a les oportunitats i als reptes associats a una nova revolució industrial. L’informe presenta opcions per a les eines de política d’inversió en aquest nou entorn

Els fluxos d’inversió estrangera directa mundial (IED) van caure un 23% a $ 1,43 bilions. Això és en contrast amb el creixement accelerat del PIB i el comerç. Es va produir la caiguda part d’una disminució del 22% del valor de les fusions i adquisicions transfrontereres (Fusions i Adquisicions ). Però fins i tot descomptant les grans ofertes úniques i les reestructuracions empresarials que va inflar els bitllets d’IED el 2016, la disminució de 2017 es va mantenir significativa. El valor de la inversió anunciada de greenfield, un indicador de tendències futures, també va disminuir en un 14 per cent.

Els fluxos d’IED a les economies en desenvolupament es van mantenir estables a 671 mil milions de dòlars, sense veure-ho recuperació després de la caiguda del 10% el 2016.

  • Els fluxos d’IED cap a Àfrica continuen lliscant, arribant als 42.000 milions de dòlars, un 21% menys des del 2016. El descens es va concentrar en els exportadors de productes bàsics més grans.
  • Els fluxos al desenvolupament d’Àsia es van mantenir estables, a 476.000 milions de dòlars. La regió va recuperar la seva posició com a major receptora d’IED del món.
  • L’IED a Amèrica Llatina i el Carib augmentar un 8 per cent fins assolir els 151.000 milions de dòlars, aixecat per la recuperació econòmica d’aquesta regió. Aquest va ser el primer augment en sis anys, però els ingressos continuen molt per sota del pic 2011 durant el boom dels productes bàsics.
  • La IED en economies estructuralment dèbils i vulnerables es va mantenir fràgil. Flueix cap al els països menys avançats van caure un 17 per cent, fins als 26.000 milions de dòlars.

 

 

Accés al World Investment Report 2018 ( en anglès )