Un sistema tributari preparat per al futur: la Comissió proposa un programa nou i ambiciós per a la tributació de les empreses

Brussel·les, 18 de maig de 2021

Avui la Comissió Europea ha adoptat la Comunicació «La fiscalitat de les empreses per al segle XXI» a fi de promoure un sistema de tributació empresarial robust, eficient i just a la Unió Europea. Estableix una estratègia tant a curt com a llarg termini per ajudar Europa a recuperar-se dels efectes de la pandèmia de covid-19 i garantir que hi hagi ingressos públics suficients durant els propers anys. Té com a objectiu crear un entorn empresarial equitatiu i estable que pugui afavorir un creixement sostenible que generi ocupació a la UE i pugui també fer créixer la nostra autonomia estratègica oberta. La comunicació té en compte l’evolució dels debats del G-20 i l’OCDE sobre la reforma fiscal mundial.

En primer lloc, la Comissió presentarà, d’aquí a 2023, un nou marc per a la tributació de les empreses a la UE, que reduirà la càrrega administrativa, eliminarà obstacles tributaris i crearà un entorn més favorable per a les empreses en el mercat interior. Aquest nou marc, «Empreses a Europa: marc per a l’impost de societats» («BEFIT», per les seves sigles en anglès), establirà un codi normatiu únic pel que fa a l’impost de societats a la UE que permetrà distribuir de manera més justa la potestat tributària entre els estats membres. El marc BEFIT reduirà els tràmits administratius, els costos de compliment i possibilitats d’elusió fiscal, alhora que donarà suport a l’ocupació a la UE i també a la inversió en el mercat interior. A més, substituirà la proposta d’una base imposable consolidada comuna de l’impost de societats, que encara estava pendent i que finalment serà retirada. La Comissió posarà en marxa una reflexió més àmplia sobre el futur de la tributació a la UE, que culminarà amb un simposi fiscal el 2022 sobre l’estructura tributària de la UE de cara al 2050.

En segon lloc, la comunicació d’avui també defineix un programa tributari per als propers dos anys, amb mesures que fomenten les inversions productives i l’esperit empresarial, salvaguarden més bé els ingressos nacionals i afavoreixen les transicions verda i digital. Ho fa partint de l’ambiciós full de ruta establert al Pla d’acció fiscal que la Comissió va presentar l’estiu passat. Algunes de les mesures que s’adoptaran seran:

  • Garantir més transparència pública, amb la proposta que determinades grans empreses que operin a la UE hagin de publicar els seus tipus impositius reals. També pararà atenció a l’ús abusiu de les societats fantasma amb noves mesures contra l’elusió fiscal.
  • Donar suport a la recuperació mitjançant l’aplicació de mesures contra el biaix a favor de l’endeutament en el sistema actual de tributació de les empreses, que fa que es tracti el finançament de les empreses amb deute de forma més favorable que el finançament amb fons propis. Aquesta proposta té com a objectiu fomentar que les empreses financin les seves activitats amb fons propis en comptes d’endeutar-se.

En tercer lloc, la Comissió ha adoptat avui una recomanació sobre el tractament fiscal de les pèrdues. La recomanació insta els estats membres a permetre que les empreses puguin compensar de manera retroactiva bases imposables negatives en l’exercici fiscal anterior, com a mínim. Això beneficiarà les empreses que eren rentables en els anys anteriors a la pandèmia i els permetrà de compensar les bases imposables negatives de 2020 i 2021 amb les quotes tributàries que van pagar abans de 2020. Aquesta mesura ajudarà especialment les pimes.

Rerefons

La comunicació que s’adopta avui forma part d’un programa de reforma fiscal de la UE més ampli per als propers anys. A banda de les reformes de l’impost de societats que estableix la comunicació, la Comissió presentarà aviat mesures per garantir una tributació justa en l’economia digital. Proposarà un impost digital que servirà de recurs propi de la UE. La Comissió també presentarà aviat una modificació de la Directiva sobre la fiscalitat de l’energia i del Mecanisme d’ajust del carboni a la frontera, en el marc del paquet «FitFor55» i del Pacte verd europeu.

Declaracions dels membres del Col·legi

«El sistema tributari s’ha de mantenir al ritme de les nostres economies canviants i de les nostres prioritats. La nostra normativa tributària ha de donar suport a la recuperació inclusiva, ha de ser transparent i ha de posar fi a l’elusió fiscal. També ha de ser eficient per a totes les empreses, siguin grans o petites. La comunicació d’avui assentarà les bases d’un sistema tributari per a les empreses a Europa que encaixi en el segle XXI i ens ajudi a fer una societat més justa i sostenible», ha declarat avui Valdis Dombrovskis, vicepresident executiu per a Una Economia al Servei de la Gent.

«És l’hora que repensem el règim tributari a Europa. Ara que les nostres economies adopten un nou model de creixement amb el suport de NextGenerationEU, els nostres sistemes tributaris també han d’adaptar-se a les prioritats del segle XXI. La renovació de les relacions transatlàntiques ens ofereix l’oportunitat de fer avenços decisius cap a la reforma tributària mundial. Hem de treballar de valent per aprofitar aquesta oportunitat i, alhora, assegurar-nos que un acord internacional protegeixi els principals interessos d’Europa. Avui exposem la manera en què s’aplicarà aquest possible acord mundial a la UE així com la resta de mesures que prendrem durant els propers tres anys per fer augmentar la transparència en matèria fiscal i ajudar les empreses, ja siguin grans o petites, a recuperar-se, créixer i invertir», ha declarat també avui Paolo Gentiloni, comissari d’Economia.

Més informació

Text de la comunicació

 

 

Paquet de mesures per una fiscalitat justa i simple

 

 

Preguntes i respostes

 

 

Fitxa informativa