IVA: més flexibilitat en els tipus de l’IVA, menys tràmits burocràtics per les petites empreses  

La Comissió Europea ha proposat noves normes per oferir als estats membres, més flexibilitat a l’hora de fixar els tipus de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i crear un nou marc fiscal que afavoreixi el desenvolupament de les Pimes.

 

Accés a la informació sobre l’ IVA