InvestEU : programa de finançament de la Unió Europea

El programa aglutina diversos instruments financers ja existents (entre d’altres: el Fons Europeu per a Inversions Estratègiques (FEIE), el mecanisme Connectant Europa, diverses línies del programa COSME per a pimes, així com garanties i línies del programa d’Ocupació i Innovació Social (EASI) ) per aprofitar les economies d’escala utilitzant el model del pla Juncker (és a dir, utilitzar garanties del pressupost de la UE per atreure inversió).

El programa “InvestEU” consistirà en el fons “InvestEU”, al Centre d’Assessoria “InvestEU” i el Portal “InvestEU”

 

InvestEU que es

 

InvestEU que financiara