Inversió pública per a la recuperació

 

Els governs de tot el món estan prenent mesures extraordinàries per afrontar la crisi de la COVID-19. Sense deixar de centrar-se en donar resposta a l’emergència sanitària i proporcionar assistència d’emergència a llars i empreses, els governs han de preparar les economies per a la transició a el món post pandèmia, el que inclou ajudar les persones a tornar a treballar.

 

La inversió pública és essencial. La nova edició del nostre informe Monitor Fiscal mostra que augmentar la despesa pública en les economies avançades i de mercats emergents podria ajudar a reactivar l’activitat econòmica després de l’esfondrament de l’economia mundial més brusc i profund de la història contemporània. També podria crear milions de llocs de treball directament en el curt termini i milions més de forma indirecta en el llarg termini. Un augment de la inversió pública equivalent a l’1% de l’PIB podria enfortir la confiança en la recuperació i incrementar el PIB en un 2,7%, la inversió privada en un 10% i l’ocupació en un 1,2% si les inversions són d’alta qualitat i si l’actual càrrega del deute públic i privada no menyscaba la resposta de el sector privat a aquests estímuls.

 

En aquesta edició del nostre informe Monitor Fiscal analitzem per què es necessita més inversió pública, l’efecte que podria tenir en el creixement i l’ocupació i el que els governs poden fer per assegurar-se que la inversió contribueixi a la recuperació.

 

Accés al contingut del Blog del FMI en castellà

 

Fiscal Monitor  del FMI – Accés al Document ( Anglès )