INSERCIÓ LABORAL DELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS 2019

L’estudi ens aporta informació rellevant sobre:

• Les característiques i les especificitats de la inserció laboral dels graduats en els
ensenyaments esmentats.

• Les necessitats de qualificació i formació deduïbles a partir del comportament en
el mercat de treball dels graduats en ensenyaments professionals.

• L’impacte del cicle econòmic tant en els processos d’inserció laboral, com en la
continuïtat formativa dels graduats.

• La influència de diverses variables sobre la inserció laboral i la continuïtat formativa.

 

http://www.empresaescola.cat/media/docs/EstudiInsercioLaboral-2018-19.pdf