Informe trimestral de conjuntura catalana Febrer 2020

L’economia catalana s’alentirà molt gradualment el 2020, fins a l’1,7%, a l’espera de calibrar els efectes del coronavirus

L’economia manté una senda de creixement estable després de l’estiu que es podria mantenir en el primer trimestre de 2020

Segons les nostres estimacions, l’economia catalana ha estabilitzat el seu creixement trimestral en el 0,4%, i es preveu que es mantingui en aquest mateix valor el primer trimestre de 2020, d’acord també els resultats de l’Index de confiança empresarial. El creixement interanual del PIB s’alentiria des del 2% estimat per l’Idescat per al tercer trimestre, fins a l’1,9% en el quart trimestre de 2019 i l’1,8% en el primer de 2020. L’economia catalana ha entrat en una nova fase més madura del cicle en la qual les taxes de creixement del PIB se situaran entre l’1 i el 2%.

L’augment de les remuneracions dels assalariats i la depesa pública mantenen el creixement de la demanda interna

Les exportacions també s’han recuperat després de la davallada dels primers mesos de l’any, i això fa que el sector exterior amb l’estranger torni a tenir una aportació positiva al creixement del PIB.

El sector turístic tanca en positiu el 2019 gràcies al turisme estranger

El creixement de la despesa del turisme estranger durant el 2018 i 2019 s’explica per la major despesa mitjana per turista, ja que el nombre de turistes estrangers s’ha mantingut pràcticament estable al llarg d’aquests dos anys. En el cas del turisme procedent de la resta d’Espanya, la caiguda de la despesa fins al tercer trimestre de 2019 (-4%) s’explica tant per una reducció del nombre de turistes (-1,2%) com de la despesa mitjana per turista (-2,8%).

Les previsions es mantenen estables en el 2% el 2019 i l’1,7% el 2020, a l’espera de calibrar els efectes del coronavirus

L’activitat manufacturera i el comerç internacional semblen haver iniciat un canvi de tendència per les notícies més positives sobre les relacions comercials entre els EUA i la Xina i l’acord sobre el Brexit. A nivell nacional, els diferents acords pressupostaris, l’augment de l’ocupació i la pujada de les remuneracions prevista per al 2020, fan que les perspectives s’hagin estabilitzat en el moment de realitzar les nostres previsions. Tanmateix, la ràpida expansió del coronavirus els darrers dies podria tenir impacte negatiu en les previsions que encara no s’ha pogut estimar.

 

Accés al  Informe Trimestral de Conjuntura -Cambra de Barcelona