Informe sobre la Transició Energètica ( descarbonització de la energía )

 

La Comissió ha treballat en els últims sis mesos a analitzar possibles alternatives de política energètica, considerant el seu impacte mediambiental i econòmic i que permetin complir amb els objectius establerts de la forma més eficient possible.

L’informe recull alternatives que analitzin la combinació de les diferents fonts d’energia (nuclear, hidràulica, tèrmica de carbó, cicles combinats i fonts renovables) en el marc d’una transició energètica eficient, sostenible i baixa en carboni. També avalua l’objectiu de penetració de renovables en funció de diferents nivells d’interconnexió amb el continent europeu i la contribució de les polítiques de mobilitat i eficiència energètica.

En aquest context, es quantifiquen diverses propostes regulatòries pels seus efectes sobre les emissions de gasos d’efecte hivernacle i el cost econòmic de l’energia consumida, servint aquests càlculs de base per a una discussió objectiva dels efectes de les diferents alternatives de política energètica. L’informe de la Comissió d’Experts serà presentat per a una ponència al Congrés dels Diputats, així com al Grup de Treball Interministerial que treballa en l’elaboració de la futura Llei de Transició Energètica i Canvi Climàtic.

La Comissió d’Experts està formada per catorze membres, quatre designats pel Govern, un per cada grup parlamentari i tres pels agents socials (UGT, CCOO i CEOE). La composició d’aquest grup d’experts és la següent: Luis Atienza, Cristóbal Gallego, Pedro Linares, Josep Sala i Prat, Txetxu Sáenz de Ormijana, Guillermo Ulacia, Jorge Aragó, Javier Arana, José Luis de la Font, Miguel Duvison, Ignacio Grangel, Oscar Lapastora, Jorge Sanz i Diego Rodríguez.

 

Resum Executiu Informe Transició energètica

 

Informe de la Comissió d’ experts sobre la Transició Energètica