Un informe del Sindicat de tècnics del Ministeri d’Hisenda, dirigit pel professor Jordi Sardà de la Universitat Rovira i Virgili, situa l’economia submergida a Espanya en el 24,6% del PIB, el que representa un augment de 6,8 pp des de l’inici de la crisi l’any 2008. L’estudi analitza l’impacte de l’economia submergida per comunitats autònomes i províncies (no inclou dades del País Basc i Navarra per tenir un tractament fiscal diferent). Destaca la relativament baixa taxa d’economia submergida de la Comunitat de Madrid (17,3%) que s’explicaria per l’elevada concentració d’ingressos tributaris de grans empreses i grans fortunes amb motiu de la seva capitalitat. Catalunya se situa en la mitjana, amb un percentatge del 24,6% del PIB amb aquests resultats per províncies: Barcelona (23,1%), Girona (24%), Lleida (22,7%) i Tarragona (22%)

Accés a l’ informe aqui