Informe perspectives de Catalunya segons KPMG

L’empresa de consultoria KPMG ha publicat el seu informe semestral sobre la situació econòmica catalana i les seves perspectives a curt i mitjà termini basat en una enquesta realitzada a un centenar d’empresaris i executius durant la segona meitat de 2014. Els resultats mostren la millora de les perspectives econòmiques, ja que un 68% dels enquestats creu que la situació econòmica de Catalunya és bona o regular, percentatge que fa un any era només del 48%. La meitat dels directius catalans preveu crear llocs de treball enguany i un 65% confia en augmentar les seves vendes.

 

Informe perspectives de Catalunya segons KPMG