Els Fons Monetari Internacional ha emès un informe sobre l’economia espanyola amb les seves consequents recomanacions.

Accés al Informe del FMI sobre l’ econòmia espanyola i recomanacions