Una Comunicació de la Comissió Europea sobre els preus i els costos de l’energia analitza els sectors del gas i de l’electricitat amb la finalitat de determinar les causes de l’augment dels preus al detall, com reduir els costos pel consumidor i com mantenir la competitivitat de les empreses de la Unió Europea en el mercat mundial. D’acord amb el document els preus al detall de l’energia van augmentar a Europa de manera significativa entre 2008 i 2012, tot i l’evolució a la baixa dels preus majoristes de l’electricitat i que els del gas es van mantenir estables. L’informe assenyala que es registren diferències importants entre els països de la UE ja que alguns consumidors paguen preus entre 2,5 i 4 vegades més alts, i que l’increment del cost de l’energia afecta especialment a les llars amb menys recursos, per la qual cosa els governs de la UE haurien de preveure mesures de política social per protegir els consumidors vulnerables. L’informe constata que la diferència en els preus de l’energia a la UE i a altres economies importants és cada cop més gran i que aquestes diferències podrien reduir el pes de la UE en les exportacions mundials de béns que requereixen un consum elevat d’energia com materials ceràmics, acer i alumini

Accés a l’ informe sobre preus i costos energia a Europa