Els incentius fiscals a la Innovació , ja siguin a través d’ ajustos fiscals o a traves de deduccions de la Quota del Impost de Societats son instruments poc utiltzats per les Pimes i que suposen un element de finançament de les activitats de Recerca & Desenvolupament i de Innovació Tecnològica al abast de totes les empreses.

Veure les presentacions de ACCIO i de Innova Experts

ACCIO presentaci

INNOVAEXPERTS presentació