IMD World Competititveness Yearbook 2016

 

Ranking de Competitivitat dels diferents països segons l’ escola de negocis Suïssa IMD.

 

Accés al Ranking de IMD Competitivitat Països