Guía de Incentivos y ayudas estatales para la Inversión

 

A continuació es presenten, a manera de fitxes individuals, una relació dels principals incentius financers de caràcter estatal (i algun europeu). Aquesta documentació s’ha elaborat amb l’objectiu de facilitar una breu descripció i la seva comparació entre diferents programes i instruments que serveixen d’estímul a la inversió i el desenvolupament de les empreses a Espanya.

Per a això s’ha realitzat un esforç d’unificació i tipificat la informació sobre la base de la definició de camps d’informació comunes. Això facilita tant la comprensió de les ajudes com la seva localització.
 

http://www.spainglobal.com/files/2017/guia_incentivos_inversion.pdf