Guia del participant al programa Europeu Horizon2020

 

El programa Horizon 2020 de la Comissió Europea vehicula el Fons per activitats de R+D+i

 

Accés a la Guia del Participant Horizon2020