FMI: El creixement mundial s’estanca a mesura que els riscos econòmics es materialitzen

 

L’últim informe de Perspectives de l’economia mundial (informe WEO) projecta un creixement mundial per 2018-19 que seguirà sent sostingut i a la mateixa taxa del 3,7% de l’any passat. Aquest creixement supera l’aconseguit en qualsevol dels anys entre 2012 i 2016, en un moment en què moltes economies han arribat o s’estan acostant a la plena ocupació i en el qual els anteriors temors de deflació s’han dissipat. Així doncs, les autoritats econòmiques compten encara amb una oportunitat excel·lent per afermar la resiliència i implementar reformes que enforteixin el creixement.

 

El passat mes d’abril, l’ímpetu generalitzat de l’economia mundial ens va portar a projectar una taxa de creixement del 3,9%, tant per a aquest com per al proper any. No obstant això, considerant els esdeveniments ocorreguts des de llavors, aquesta xifra sembla excessivament optimista: en lloc d’augmentar, el creixement s’ha estancat en el 3,7%.

Perspectives de l’ economia Mundial : Octubre 2018 Fons Monetari Internacional