Evolució de les exportacions catalanes i conjuntura global

 

Mentre el comerç mundial s’alenteix, les exportacions catalanes assoleixen un nou rècord històric el 2015

El Pla d’Acció Internacional de les cambres catalanes contempla 64 accions a 95 països, amb Àfrica i Orient Mitjà com a destinacions principals.

Les Cambres han organitzat accions de promoció a tots els països on més ha crescut la presència de productes catalans.

L’any 2015 ha representat un exercici rècord per a les exportacions de béns catalanes (valorades a preus corrents) que han crescut gairebé un 30% en relació amb el 2007.

La internacionalització de l’economia catalana representa un canvi estructural, reflectit en l’augment del pes de les exportacions de béns i serveis sobre el PIB (del 30% el 2005 al 37% el 2014) i, molt especialment, per l’augment del nombre d’empreses exportadores regulars de més de 50.000€, que han assolit un màxim històric de 7.185 empreses l’any 2015.

El dinamisme de l’exportació dels últims anys ha estat protagonitzat sobretot per les empreses grans que exporten més de 50 milions d’euros. Gairebé la meitat de les exportacions depèn de 100 empreses.

 

 

http://premsa.cambrabcn.org/sites/default/files/20160314_NP_PAI2016.pdf